Hoe gun je de volgende generatie een toekomstbestendig melkveebedrijf ?

Voormalig melkveehouder in Molenschot (Noord-Brabant) Jack van Poppel droeg recent het bedrijf over aan zijn zoon. Tijdens Smart Animal Farming Online,  sprak hij over het nemen van strategische beslissingen , maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en slim en rendabel emissie reduceren.