Smart Animal Farming

Samen innoveren voor emissieloze onkruidbestrijding!

Bron: Akkerwijzer De uitdaging om onkruiden in suikerbieten in de toekomst effectief te kunnen beheersen is groot. Een brede inzet van geïntegreerde onkruidbeheersing, waarbij de voordelen van chemische en mechanische onkruidbeheersing worden gecombineerd, kan een passende strategie zijn. Om agrarisch ondernemers en hun adviseurs mee te nemen in de laatste nieuwe ontwikkelingen op dit gebied organiseerde Kennis …

Samen innoveren voor emissieloze onkruidbestrijding! Read More »

Reststromen uit de veehouderij: probleem of onderdeel van de oplossing?

Nitraatmeststof uit drijfmest voor glastuinbouw Medio 2021 introduceerde Van Iperen International het GreenSwitch concept. Een productieproces voor meststoffen van organische oorsprong. Hierbij is de  stikstof afkomstig van dierlijke mest. Ammoniak uit drijfmest wordt verwerkt tot organische nitraatmeststoffen die vervolgens geleverd worden aan de glastuinbouw. Een jaar na de lancering vroegen we Marc van Oers (Director …

Reststromen uit de veehouderij: probleem of onderdeel van de oplossing? Read More »

VERS GRAS VOEREN OP STAL : DE VOORDELEN & VALKUILEN

Visie Wim de Hoop op slim en rendabel vers gras voeren Het voeren van vers gras op stal, staat (weer) volop in de belangstelling.  Niet zo vreemd : een hoog aandeel vers gras in het rantsoen kan immers substantieel bijdragen aan besparing op krachtvoerkosten en het terugdringen van emissies. Maar het in de praktijk optimaal …

VERS GRAS VOEREN OP STAL : DE VOORDELEN & VALKUILEN Read More »

Scroll naar top