de Dag van de Geitenhouder

de Dag van de Geitenhouder

Een sector die niet vergeten mag worden

Vanaf 2010 kent Nederland een stijgende lijn in zowel het aantal geiten als het aantal geiten per bedrijf. Gespecialiseerde geitenhouders houden zo’n 70% van de in totaal in Nederland aanwezige geiten. De omvang van de bedrijven is de laatste jaren flink gestegen. Dit komt met name doordat de melkprijs sinds 2011 is gestegen van 40 cent naar 60 á 70 cent. De gemiddelde omvang van een gespecialiseerd geitenbedrijf is in ruim 10 jaar tijd mede hierdoor bijna verdubbeld. De geitenhouderij is hierom een sector die niet vergeten mag worden, daarom: Vooruit met de geit!

RMV Gorinchem zet de geitenhouderij in het zonnetje op deze dag. In 2019 is de lancering geweest van de Dag van de Geitenhouderij en het was direct een groot succes. De geitenhouder kan hier netwerken met leveranciers maar ook met zijn collega’s. Hiernaast wordt er ook kennis gedeeld over vraagstukken die ze hebben tijdens de dagelijkse werkzaamheden.

Scroll naar top