Hittestress.nl

Over ons

Hittestress.nl adviseert, levert en monteert diverse koelsystemen voor uw stal.

Sinds 2007 is Hittestress.nl bezig met het ontwikkelen van een toepasbaar koelingssysteem middels verneveling.

Sinds 2012 heeft Hittestress.nl een systeem ontwikkeld en op de markt gebracht.

Met dit systeem kan Hittestress.nl uw stal de daadwerkelijke temperatuur met 6 tot 8 graden verlagen.

Hittestress wordt veroorzaakt door diverse omgevingsfactoren, zoals luchttemperatuur, luchtvochtigheid, luchtsnelheid en blootstelling aan direct zonlicht. Uw vee heeft hier al snel last van. Hierdoor kan er hittestress bij uw dieren ontstaan. Hittestress heeft onder andere invloed op de activiteit, productie en de gezondheid van uw vee.

Gevolgen van hittestress bij uw melkvee:
– Lagere melkproductie
– Verminderde (ruw) voeropname
– Meer kans op pensverzuring
– Minder activiteit
– Minder tochtdetectie
– Klauwproblemen

Uw vee voelt zich, net als wij, blijer en productiever als zij in een comfortabele omgeving zijn.

Onderzoek heeft uitgewezen dat een hogedruk vernevelingssysteem, in combinatie met een goede luchtstroming en een juiste besturing, een zeer positieve uitwerking heeft op de productie van uw melkvee.

Met ons vernevelingssysteem wordt er water door nozzles onder hogedruk verneveld. Dit in combinatie met ventilatoren.

De mist verdampt, waardoor de lucht in uw stal afkoelt. Doordat de mist verdampt, worden uw vee en de stal niet nat.

Gemarkeerd product

Nieuws

Vacatures

Neem contact met ons op

Scroll naar top