FMS: Bewust weiden in combinatie met robotmelken

Beschrijving

FMS: Bewust weiden in combinatie met robotmelken

Is succesvol weiden een zaak van een goed uitgebalanceerd (weide)rantsoen of eerder een combinatie van management en routing? De waarheid ligt in het midden. Waarbij het uitgerekende weiderantsoen de richting aangeeft en het management van de veehouder het succes. Belangrijk is dat de wensen en mogelijkheden elk weideseizoen weer tegen het licht gehouden worden. Om aan de hand van de uitkomsten een beweidingsstrategie samen te kunnen stellen en deze af te stemmen met de routing en werkroutine die nodig is om het weideseizoen succesvol te laten verlopen. Een goede sparringpartner helpt je hierbij.

Weiden of weidegang?

Een goede vraag. Weiden we voor de maximale kilogram droge stof grasopname in de wei, of eerder voor de weidepremie? Het is belangrijk om te weten wat de verwachting is en of deze aansluit bij de wensen en mogelijkheden op het bedrijf. Hoe sta je erin en in hoeverre ben je bereid tijd en energie in beweiding te steken? Het is belangrijk om voor jezelf goed helder te hebben wat je wilt bereiken. De hoogste productie, de laagste voerkosten of telt alleen het hoogste saldo onder aan de streep. Soms helpt het om een spiegel voor te houden om inzichtelijk te krijgen waar de kansen en uitdagingen liggen.

Aandachtspunten voor beweiding:

– Begin vroeg in het jaar met beweiden.
– Start al met het weiden van jongvee, jong geleerd is oud gedaan.
– Koeien vreten het liefst in de vroege ochtend en in de late namiddag.
– Geef de koeien steeds een vers stuk gras, zo blijven ze gemotiveerd.
– Voer de koeien niet vlak voordat ze de wei ingaan, dit beïnvloedt de grasopname.

Scroll naar top