Mest scheiden met de Swaans G6 vloer

Beschrijving

De koers van de overheid om emissies te verlagen zet onverminderd door. Aanpassing van het rantsoen en het verminderen van de veestapel zijn enkele maatregelen die besproken worden. Het brongericht scheiden van mest en urine lijkt sowieso een stevige ambitie te zijn. De overheid voert daarom diverse onderzoeken uit op het gebied van brongerichte mestscheiding. Daarnaast is er de Subisidiemodule brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Sbv) beschikbaar. Er is immers al aangetoond dat wanneer urine en mest niet/minder met elkaar in contact komen, er minder uitstoot van ammoniak plaatsvindt.

Doordat brongerichte mestscheiding door de overheid als toekomstbestendig wordt bestempeld, zien we steeds meer stallen gebouwd worden met deze brongerichte aanpak. Het aandeel stallen met de Swaans G6 vloer groeit dan ook sterk.

Lees het volledige artikel via de link.

Media

Deel op Social Media

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Scroll naar top