Weiderundvlees

Beschrijving

Wanneer melkkoeien afkomstig van melkveebedrijven tenminste honderdtwintig dagen per jaar 6 uur per dag buiten grazen, mag de melk als Weidemelk verkocht worden in de supermarkt. De Keizer Vee zet zich samen met ketenpartners in om deze dieren binnen een kwaliteitssysteem te bundelen. Hierdoor hebben slachterijen de mogelijkheid om het vlees van deze dieren als weiderundvlees aan te bieden aan supermarkten en andere vleesverwerkers. Voor de melkveehouders betekent dit dat zij een aparte toeslag per kg. ontvangen voor ieder geleverd dier dat aan deze voorwaarden voldoet. Het gaat hier om dieren die geboren en getogen zijn in Nederland. Het is voor de consument waardevol om te weten dat het stukje vlees op het bord afkomstig is van een Nederlandse koe die bepalend is geweest voor het oer Hollandse plaatje van in de wei grazende koeien. Weidegang heeft een positieve invloed op het dierenwelzijn en op de smaak van rundvlees. Door deze eigenschap van het vlees te benoemen verdient het vlees een meerwaarde en wordt de boer beloont voor zijn inspanningen om de koeien te laten grazen. De Keizer Vee wil graag bijdragen aan een goede waardering van Nederlands rundvlees zodat consumenten kunnen genieten van (h)eerlijk rundvlees van eigen bodem.

Media

Gallery

Website

Downloads

Deel op Social Media

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Scroll naar top