Geitenbelang Voermaat

Beschrijving

Het belangrijkste scherm in Voermaat heet DIEREN… Hier worden alle geiten die individueel gevoerd worden getoond. Per geit is er informatie over haar status, productieniveau en voergegevens. Elke 10 minuten worden de gegevens ververst, zodat ze ieder moment van de dag actueel zijn. De opbouw van dit scherm is naar eigen wens te maken: kolommen kunnen worden weggelaten of toegevoegd. Hierdoor blijft het allemaal erg overzichtelijk zonder overbodige informatie.
Vanuit dit scherm kunnen dieren verplaatst worden naar een andere voergroep, maar dit kan ook automatisch via van tevoren ingestelde grenswaarden, bijvoorbeeld boven een bepaalde productie of na een aantal dagen. Ook kun je in dit scherm geiten op volgorde zetten van een willekeurige kolom, of geiten sorteren met eenzelfde kenmerk, bijvoorbeeld alle geiten met meer dan 75 procent restvoer.

Met Voermaat kunnen eenvoudig rapporten en lijsten gemaakt worden. De dieren die getoond worden in scherm DIEREN worden verwerkt in de rapporten. Er zijn een aantal standaardrapporten mogelijk, zoals bedrijfsoverzicht laatste 7 dagen, of voeropname laatste 7 dagen, enz. deze rapporten worden automatisch geëxporteerd naar Excel. In Excel kunnen de gegevens bewerkt worden ten behoeve van de bedrijfsvoering.

Media

Deel op Social Media

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Scroll naar top