InnovatieTafels

Beschrijving

De InnovatieTafels

InnovatieTafels wil een onafhankelijk landelijk platform opbouwen van ondernemers,
kennispartners en experts die samenwerken aan innovatie. Niet alleen door te praten en
luisteren, maar ook door te doen. Bottom up, via kleine stapjes met soms grote doorbraken.
Binnen de eigen sectorgrenzen, maar juist ook daarbuiten. Zo stimuleert InnovatieTafels
duurzaam en toekomstgericht ondernemerschap.

Scroll naar top