MacView Ammonia Sensor

Beschrijving

Met de huidige stikstofproblematiek kan de veehouder zelf inzichtelijk maken hoeveel ammoniak emissie er daadwerkelijk plaats vindt. Hierop kan de veehouder passende maatregelen nemen in zijn proces om te voldoen aan de gestelde emissie eisen.

Waarom ammoniak sensoren in de stal:

De veehouderij gaat van middelvoorschriften naar doelvoorschriften: Sensoren voor ammoniak samen met ICT stelt de veehouder in staat te monitoren en gefundeerde management maatregelen te nemen.
De veehouder kan zelf de ammoniak uitstoot blijvend bewaken en de processen (huisvestingsmethodiek, voerstrategie, mestverwerking, klimaatbeheersing, nageschakelde technieken etc.) bijsturen gebaseerd op de gemeten concentraties.
De ammoniak sensor is universeel te gebruiken en kan gekoppeld worden met klimaatregelingen en ammoniak reducerende systemen. De ammoniak sensor kan zodoende functioneren als volautomatische en permanente regelparameter binnen deze systemen.
Voorbeelden van sturing: Ammoniak gestuurde mestschuif, Automatische Gecontroleerde Natuurlijke Ventilatie (ACNV) voor de melkveehouderij of klimaatbeheersing d.m.v. ammoniak gestuurde ventilatie voor de varkenshouderij en kalverhouderij, efficiency-monitoring van luchtwassers.
De effecten van emissiereductie in de stal verbeterd welzijn en diergezondheid.
De effecten van emissiereductie in de stal verhoogd de waarde, (economisch aspect) wat resulteert in hogere opbrengsten.
Inzicht in lokale ammoniak emissie uit de stal (bron) biedt handvatten om emissie te reduceren met meer factoren dan alleen uitrij techniek, bodem en gewassoort.
Uiteindelijk is het doel van agrariërs om zo weinig mogelijk stikstof te verliezen en met de beperkte stikstof een zo hoog mogelijke gewas opbrengst te realiseren.
Dit systeem berekend de totale emissie en maakt deze inzichtelijk aan de gebruiker d.m.v. een web-portal.

Media

Gallery

Website

Downloads

Deel op Social Media

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Scroll naar top