Programmakalf | gezonde & sterke kalveren

Beschrijving

Programmakalf | gezonde & sterke kalveren

Eén keten waarbinnen melkveehouders en vleeskalverhouders samenwerken! Zo kunnen we met elkaar kennis delen, met als resultaat: gezonde en sterke kalveren. Op deze manier kunnen kalveren toegevoegde waarde leveren en bijdragen aan een positief imago van beide sectoren. Oftewel, een beeld waar we trots op mogen zijn! #trotsopdeboer

Zoals jullie weten zijn de eerste levensweken van een kalf cruciaal voor de verdere ontwikkeling en prestaties van het dier. Dit geldt zowel voor de opfok tot melkkoe als voor de inzet in de vleeskalverhouderij, daarom is deze samenwerking uniek en vooruitstrevend. Door de gezamenlijke aanpak van melkveehouder en kalverhouder zijn kalveren sterker en starten ze vlotter op. Door samen extra aandacht te hebben voor groei, vitaliteit en gezondheid van kalveren, kan elk kalf dat geboren wordt meer rendement brengen.

Dit is in een notendop het doel van Programmakalf, wat past binnen de trends van duurzaamheid en circulariteit die er momenteel spelen.

Ook mee doen? We komen graag met je in contact en vertellen je meer over alle voordelen die dit met zich mee brengt!

Scroll naar top