23 en 24 NOVEMBER 2021


Kennis- en netwerkevenement voor de ondernemende melkveehouder, bedrijfsopvolgers en studenten

 

Dit najaar organiseren we een serie kleinschalige tech-events voor de koplopers in de agrarische sector. Ter inspiratie en motivatie van de pioniers, doorzetters en kartrekkers binnen de sector die ondanks gebrek aan politiek-maatschappelijke waardering en een troebel toekomstperspectief, de schouders eronder blijven zetten.

Nieuwe technologische ontwikkelingen op het gebied van emissiereductie, voederteelt, diergezondheid & slimme staltoepassingen staan hierin centraal.

 

Beursdag 1:

Rondetafelgesprek Toekomst van de melkveehouderij in Nederland

Waar staat de Nederlandse veehouderij? Hoe ziet deze eruit? Welke rol spelen Smart Animal Farming, verduurzaming, innovatie, techniek, data en dierenwelzijn. Tijdens het rondetafelgesprek komen deze onderwerpen aanbod met prominent sprekers en inspirerende gasten. Dit is in samenwerking met Nieuwe Oogst.

 

19:30- 20:00 uur: Toekomst van de melkveehouderij in Nederland t.o.v. Europa en de rest van de wereld.

 

20.00 – 20.30 uur: Technologische ontwikkelingen nu en in de toekomst binnen de melkveehouderij van Nederland.

 

Beursdag 2

11:00-12:00 uur: Talkshow Slim en rendabel naar emissieneutrale landbouw.

Topics: Afrekenbare stoffenbalans, nitraatrichtlijn, kunstmestvervangers, verwaarding reststromen,

emissiereductie in de stal, voeren vers gras, optimalisering ruwvoerteelt en keuze gewassen.

 

12:00-13:00 uur: Netwerklunch en productlanceringen.

 

Registratie beurdag 1 & 2

Bij registratie voor Smart Animal Farming op beursdag 1 & 2, heb je ook gelijk toegang tot RMV Gorinchem. Heb je je al geregistreerd voor RMV Gorinchem? Graag nog even apart aanmelden. 

Heb jij geen code ontvangen maar wil je er graag bij zijn? Neem dan contact op met Kevin Smits.

 

Voor inhoudelijke vragen of opmerkingen over het programma Smart Animal Farming kan je ook contact opnemen met Kevin Smits: kevin.smits@easyfairs.com | +31 642117214

 

TERUGBLIK SMART ANIMAL FAMRING RMV HARDENBERG 2021

TERUGBLIK RMV HARDENBERG 2021

Scroll naar top