Smart Farming Centrum

Digitalisering van de veehouderij

De digitalisering van de veehouderij is ingezet. Al 25% van de veehouders werkt met robots op het bedrijf. En over 5 á 10 jaar zal de digitalisering heel normaal zijn. Nederland wordt gezien als een innovatief land in de veehouderij, maar is dit ook terecht? 

De agrarische sector loopt achter op andere sectoren als het gaat om digitalisering. De meeste veehouders lopen niet voorop met het uitproberen van nieuwe technische snufjes en om dit toe te passen op het bedrijf. Er zijn daarom ook grote verschillen van digitalisering tussen bedrijven. Het lijkt alsof de Nederlandse veehouderij toch niet zo innovatief is, maar ligt dit aan de veehouder of speelt er wat anders?

Kansen en bedreigingen in de digitalisering

Voor de veehouder spelen zowel kansen als bedreiging een rol in de digitalisering. Er komen steeds meer mogelijkheden om data te verzamelen, om met data te sturen en om data te delen. Dit biedt kansen. Verschillende robots en sensoren staan met elkaar in verbinding, waardoor het hele bedrijf met elkaar in verbinding staat en gegevens sneller beschikbaar komen. Nieuwe informatie en inzichten liggen voor het oprapen. Direct brengt dit ook bedreigingen met zich mee. De stappen van de vele gegevens, big data, naar betrouwbare en relevante informatie en vervolgens naar onderbouwde juiste beslissingen zijn geen automatisme en ze zijn ingewikkeld.

Slimme oplossingen voor slimme boeren

Op het Smart Farming Centrum, slimme oplossingen voor slimme boeren, nemen we de veehouder mee in de digitalisering. De nieuwste systemen, robots, automatisering, Internet of Things met daarbij praktische informatie wordt getoond aan de veehouder. Digitalisering met handvatten.

 

Naast het praktische gedeelte wordt de veehouder ook enthousiast gemaakt voor future proof boeren. Of je nu wil of niet, digitalisering gaat in alle sectoren door. Waarom dan niet kijken hoe je er je voordeel ermee kan doen? Automatisering gaat gepaard met het lichter maken van het werk, vele robots maken namelijk licht werk. Hiernaast is er ook het besef om voor de volgende generatie een comfortabele werkomgeving en een toekomstbestendig bedrijf neer te zetten.

Het Digital Farming Centrum laat de toekomst zien van future proof boeren; leuker, comfortabeler en prettiger. 

Scroll naar top